top of page
TIETOSUOJASELOSTE

 

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 

REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Vierellesi

Y-tunnus: 300213-7

Osoite: Menninkäisentie 5 C 32, 02110 ESPOO

Sähköpostiosoite: info@vierellesi.fi

Puhelinnumero: +358 40 84 92 501

 

REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Nimi: Pia Ekström

Osoite: Menninkäisentie 5 C 32, 02110 ESPOO

Sähköpostiosoite: info@vierellesi.fi

Puhelinnumero: +358 40 84 92 501

 

REKISTERIN NIMI

Vierellesi tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien käyttäjärekisteri

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Vierellesi tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva Vierellesi yrityksen tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “Palvelu”) liittyvä henkilötietojen käsittely. Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen & kehittämiseen sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen & kehittämiseen sekä analysointiin, markkinointiin ja tilastointiin.

 

REKISTERIN TIETORYHMISTÄ

Palvelussa käsitellään Käyttäjän yhteystietoja sekä muita Käyttäjän itse antamia tietoja henkilötietolain sallimissa rajoissa.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan henkilötietolain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle palvelimelle tallennettavaksi ja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun.

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Sähköisessä muodossa oleva aineisto kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat suojattu salasanoilla.

 

REKISTERISELOSTEEN SAATAVUUS

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Käyttäjällä on myös oikeus vaatia kaikkien itseään koskevien tietojen poistamista rekisteristä. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: info@vierellesi.fi.

bottom of page